Přeskočit na hlavní obsah

Příspěvky

AKTUÁLNĚ

Životní styl jako cesta osobního rozvoje

Životní styl nemůže existovat sám o sobě. Musí být někdo, kdo jej vytváří a prožívá. Tedy lidská bytost, která určitým způsobem přemýšlí, mluví a jedná. Tyto tři aspekty dohromady tvoří to, čemu říkáme individuální životní styl člověka. Z toho můžeme usoudit, že člověk a jeho životní styl jsou velmi úzce propojeni. A v tomto propojení spatřuji velkou výhodu pro praxi vědomého osobního rozvoje.  Představme si dvě spojené nádoby. V jedné jsme My, ve druhé náš Životní styl. Tyto dva obsahy nejen, že jsou propojeny, ale vzájemně se ovlivňují. Člověk, který usilovně pracuje na svém osobním rozvoji, bude postupem času měnit svůj životní styl podle toho, jak se bude měnit jeho způsob myšlení a jednání. Ale proč by tomu nemohlo být i naopak ? Proč bychom nemohli rovnou začít změnou životního stylu s tím, že postupně se bude měnit naše myšlení i jednání takovým způsobem, jakým si sami přejeme ? Životní styl tedy můžeme využít jako sofistikovaného nástroje, který může změnit naše prožívání. A o

Nejnovější příspěvky

Úvodní meditace nad tím, "Jak se věci mají"

Jedno nedělní ráno

Kulatý stůl

Co jsem o lese nevěděl

Jak funguje štědrost