Příspěvky

Co jsem o lese nevěděl

Obrázek
Od dětství jsem pobíhal po lese a nabyl jsem dojmu, že jej dobře znám. Až ve chvíli, kdy se mi dostala do rukou knížka Petera Wohllebena - Tajný život stromů jsem si uvědomil, že příroda je mnohem složitější a krásnější, než by se na první pohled mohlo zdát.
To, že každý strom má hluboké kořeny, kterými získává živiny, nás učili už na základní škole. Ale že se kořeny jednotlivých stromů mohou spojovat, komunikovat a vzájemně se vyživovat, to jsem doopravdy netušil. Skrze kořenové srůsty a podhoubí vzniká super systém podobný mraveništi. Proto i z pařezu může vyrůst nový strom, když jej ostatní stromy kolem podporují.
Stromy se dokáží rozlišovat i v rámci jednoho druhu. Jsou schopné vytvářet a udržovat vztahy. Umí se vzájemně respektovat a podporovat. Konkurence je zde pouze zdánlivá a člověkem iluzorně dosazená. Každý strom má životní zájem na tom, aby kolem něj prosperovaly i další stromy, zvláště téhož druhu. Není to výsledek myšlení, ale životní strategie nutné pro přežití.
Tyto fenom…

Jak funguje štědrost

Obrázek
Rád rozhazuji peníze. Ne žádné velké sumy, ale docela drobné částky. Když někam jdu, pohodím pár drobných mincí na chodník a ponechám je svému osudu. Představuju si, jak je někdo uvidí a zvedne pro štěstí. To mi přináší radost.
Dnes ráno, cestou ke stánku s pečivem, jsem udělal to samé. Pohodil jsem pár lipa na zem. Potom si vystál frontu a koupil čerstvý chleba ke snídani. Jakým překvapením bylo, když mi paní ve stánku přidala dva kousky sladkého pečiva navíc se slovy "napekli jsme toho moc, tak rozdáváme". A nechtěla ani drobné, které jsem jí chtěl nechat od cesty. 
Poděkoval jsem a odcházel s novou zkušeností, že štědrost se může stát i tam, kde ji vůbec nečekám. A ty drobné mám asi na to "rozhazování" cestou.